Obsah

Přihlášení na konferenci

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Prestiž konference potvrzují udělené záštity

Záštitu nad konferencí převzal předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka.

logo_urad_vlady

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Účelem MMR je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s Koncepcí bytové politiky do roku 2020, schválenou vládou České republiky, a podporovat též udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů v souladu s veřejným zájmem. Koncepce bytové politiky státu je založena na předpokladu bydlení jako sdílené odpovědnosti jednotlivce s nezastupitelnou rolí státu.

Logo_MVCRMINISTERSTVO VNITRA ČR

V rámci konference se budeme věnovat tématu bezpečnosti, které patří mezi témata minimálně ožehavá. V návaznosti na naši dlouhodobou konzultační spolupráci s panem JUDr. Tomášem Koníčkem z Odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR v rámci projektu „Bezpečná lokalita“ znamená záštita MV ČR výraznou podporou aktivit vedoucích ke zvýšení bezpečnosti našich domů na všech úrovních.

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje obecně jakékoli investiční záměry, které pomohou rozproudit a oživit ekonomiku. Bytový fond v ČR představuje pro ekonomiku velký trh, který má potenciál a nabízí prostor pro realizaci mnoha zakázek ať už na výrobu stavebních či výrobních materiálů, či samotné provedení a instalaci.

LOGO_CZJIHOMORAVSKÝ KRAJ

Zájem podpořit konferenci projevil také Jihomoravský kraj, který sám spravuje velké množství budov. A tak je pochopitelné, že se nejenom zajímá, ale také podporuje vzdělávací akce, které přímo napomáhají v obnově a modernizaci bytového fondu.

Přednášky budou svázané s tématem týkající se technických zařízení budouv (TZB) a budou mít vzdělávací a osvětový charakter. Odbornou garanci jednotlivých přednáškových bloků konference převzali:

  • doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., vedoucí ústavu TZB, FS, VUT Brno;
  • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.,  STU Bratislava;
  • JUDr. Tomáš Koníček, konzultant odboru prevence kriminality MV ČR.