Obsah

Přihlášení na konferenci

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Editorial

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

našim primárním cílem je vzdělávání, poradenství a poskytování aktuálních informací z oblasti bydlení a správy bytových domů. V průběhu jara 2017 jsme vám nabídli sérií vzdělávacích sympozií pod názvem Jak to dělají jinde a také prakticky zaměřené semináře s názvem Praktická správa domu. V období letních měsíců však neleníme a připravujeme pro vás další ročník konference o problematice TZB (technická zařízení budov).

Rád bych vás tímto opět pozval na konferenci Tepny domu, která proběhne ve dnech 11.12. září, v Brně v hotelu Holiday Inn, Křižkovského 20.

Dvoudenní konference nese příznačný název, který zcela bez nadsázky dává tušit její zaměření. Řeč bude zejména o obnově bytových tepen domu, které jsou dlouhodobě opomíjenou oblastí.

Konferenci pořádáme s cílem prohloubit zájem veřejnosti o stav, výhled, způsob a nutnost řešení problematiky obnovy TZB: rozvodů pitné vody a odvodu odpadních vod, elektrické energie, provozu výtahů, ale také bezpečnost a vzduchotechnika.

Hlavní tematické okruhy konference:

  1. Kvalita pitné vody

  2. Vnitřní prostředí v bytovém domě

  3. Bezpečné a ekonomické bydlení

Rád bych tedy pozval všechny, kterým záleží na stavu vnitřních rozvodů bytového domu, ať už správcovské organizace, zástupce společenství vlastníků či bytových družstev či širokou veřejnost.

Podrobné informace naleznete na webu konference nebo na facebookovém profilu konference. Podrobnosti o přihlášení naleznete v levém panelu tohoto EZ, kde naleznete také přihlašovací formulář. Své dotazy směřujte na naši kontaktní e-mailovou adresu: info@pronasdum.cz

 

Ing. Petr Němec

šéfredaktor a předseda spolku Pro náš dům